Det finns en mängd olika multiroomsystem på marknaden. Ska du komplettera ditt befintliga hus med ett ljudsystem så är det kostnadseffektivt med trådlösa system som SONOS där varje enhet placeras i det aktuella rummet. Vid ett nybygge eller en omfattande renovering så rekommenderar vi ett stationärt system med kabeldragning. Det är viktigt att kunna spela upp de medier som finns på din marknad. I Sverige t.ex. Spotify och Apple music men även Chromecast och AirPlay. I våra färdiga paket använder vi VSSL som levererar driftsäkerhet och är riktigt välljudande.