Med bostäder, butiker och kontor vägg i vägg kan det ibland vara svårt att få till ett fungerande ljud utan att störa grannarna. Med våra viktanpassade dämpare kan vi få bort de störande ljuden med upp till -20 dB. Det tillsammans med rätt högtalarlösning gör underverk! Behöver vi utföra ytterligare åtgärder monterar vi en ljudprocessor där vi mäter upp lokalen och skär i de frekvenser som stör mest.
När allt är klart låser vi ljudinställningarna.