Detta område delar sig i två grenar.

Akustisk Lösning: Här mäter vi ljudnivåer och tar fram lösningar för att förhindra störande ljud till övriga lokaler och grannar.

Akustisk lösning

Akustisk dämpning: Här dämpar vi lokaler som är hårda och som har dåliga förutsättningar att få fram ett bra ljud för musik och tal.

Akustisk dämpning

Se nedan länkar för mer information