Projekt

Här har vi samlat de projekt vi är mest stolta över. Har du frågor om ett projekt? Kontakta oss gärna!

SATS

Ljudagenten ingick samarbete med SATS 1998 när de kom in i Sverige. Sedan dess har vi ljudsatt de flesta centrerna i Sverige med produkter, installation och en väl fungerande jourservice.

Handelsbanken

Handelsbankens styrelserum i Kungsträdgården är ett fantastiskt slottsliknande bygge helt i valnöt. Ljudagenten fick det fina ansvaret att modernisera AV-utrustningen utan att det på något sätt fick synas i rummet. Här pratar vi finsnickeri.

Lydmar Hotel

Strävan efter att leverera en hemkänsla gällde även ljudanläggningarna som skulle smälta in i miljön. Här installerade Ljudagenten referensljud från Canton, Sonance och Sunfire med ett fantastiskt resultat.

Get the beat started!
Kontakta oss